Word een bevlogen manager met LEF

Niets zo inspirerend als een bevlogen manager. Hoe je dat doet? Met LEF – ofwel, leiderschap, energie en focus. Zo werkt het.

Bevlogen zijn begint bij jezelf en vraagt nogal wat van mensen. Bevlogenheid tonen hangt vaak samen met openstaan voor andere denkbeelden, het verlaten van de comfortzone en veilige kaders die zijn gecreëerd en/of het genieten van de vele mooie ontwikkeling die plaatsvinden binnen organisaties. Dit mooie ontwikkelproces start met het lef om keuzes te maken. Vanuit LEF als acroniem daarom drie tips om individueel werk te maken van bevlogenheid.

L = leiderschap

Leiderschap in de zin van: de keuze durven te maken om de eigen talenten te ontwikkelen en te benutten, met als doel een bijdrage te leveren aan het realiseren van de droom van de organisatie waar je op dat moment als individu werkzaam bent. Dit vraagt om het achterlaten van gedrag dat van oudsher is ingesleten en om het maken van keuzes over hoe jij het best tot je recht komt. Immers, bij een organisatie die niet past bij jouw talenten is het lastig om bevlogen te zijn of te blijven.

Tip: vraag je af of je binnen de juiste organisatie(s) werkt en zo niet, breng dan in kaart waar je wél naar op zoek bent. Denk hierbij niet in onmogelijkheden en laat denkbeeldige grenzen los. Het is tenslotte nog geen realiteit. Ga vanuit deze kennis op zoek naar de uitdaging en rol die bij jou past en bij jouw talenten en die zorgt voor Fun met een grote letter F.

E = Energie

Bevlogen mensen stralen energie uit, maar het is natuurlijk van belang dit te doseren, anders kan het brandende haardvuur weleens omslaan in een heel klein waakvlammetje. Probeer zoveel mogelijk de activiteiten uit te voeren die energie genereren, waarbij het natuurlijk een utopie is te denken dat het leven alleen bestaat uit leuke dingen doen. Hierbij geeft het aanwezige talent houvast.

Tip: breng je talenten in kaart door middel van een top-3. Vraag aan jouw omgeving waar jouw talenten liggen, waar jij echt goed in bent. En daarnaast zijn er ook meer dan genoeg talentenscans via internet verkrijgbaar om dit goed in beeld te brengen. Het kost niets en gaat veel werkplezier en bevlogenheid opleveren.

F = Focus

Iets doen is soms al lastig genoeg, maar volhouden al helemaal. Bevlogenheid is nooit op eenzelfde niveau te houden net als een ontwikkelpad geen rechte lijn is, maar kronkelig met ups en downs. Hier horen tegenslagen bij, versnelling en al het andere dat je niet verwacht en invloed kan hebben op jouw bevlogenheid. Blijf echter wel het einddoel voor ogen houden en dat is het realiseren van jouw droom, jouw stip aan de horizon. Stuur op basis hiervan bij. Kortom, focus!

Tip: maak voor jezelf op weekniveau een thermometer in de vorm van een horizontale lijn op papier met een Y-as van -10 tot + 10. Geef iedere week een cijfer in relatie tot jouw bevlogenheid en werkplezier en leer van de uitschieters. Op die manier realiseer je succesvol en bevlogen jouw dromen.
‘Succesvolle mensen hebben vaak geen betere ideeën; ze hebben het lef om ze uit te voeren’ – André Malraux

Dit artikel is een ingekorte versie van het artikel Heb jij het lef een bevlogen manager te zijn, dat eerder verscheen op Managementimpact.nl. Beeld: Rawpixel, Unsplash.