Waarom gemengde teams beter presteren 

Doe je voordeel met deze informatie. 

Heb je verantwoording af te leggen aan een stel boosaardige bestuursleden, dan verzamel je op de werkvloer waarschijnlijk graag een zo goed mogelijk team om je heen. Maar hoe doe je dat? Uit onderzoek is gebleken dat het succes van jouw groepje alles te maken heeft met diversiteit. Verschillende mensen komen samen tot betere beslissingen. 

(Gender)diversiteit

Scott Page, professor aan de Universiteit van Michigan, bestudeert groepen die cognitieve diversiteit bezitten – oftewel: mensen die verschillen in de manier waarop ze redeneren, interpreteren en problemen oplossen. Wanneer werknemers met verschillende denkwijzen de handen ineenslaan om naar oplossingen te zoeken, is de uitkomst volgens hem ijzersterk. Bewijsstuk één: het algoritme van Netflix. Toen niet aan elkaar verwante teams van over de hele wereld een gezamenlijke taak tackelden – kijkers zo goed mogelijk voorzien van filmopties die perfect op hun voorkeuren aansluiten – slaagden zij erin om het bestaande algoritme volledig van zijn sokken te blazen door hun verschillende inzichten met elkaar te delen. 

 Er worden betere besluiten genomen als mannen en vrouwen samenwerken 

Genderdiversiteit speelt hierbij een belangrijke rol. Volgens Christine Lagarde, managing director van het International Monetary Fund, worden er betere besluiten genomen als mannen en vrouwen met elkaar samenwerken om ‘de horizon van het bedrijf te verbreden’, zo zei ze ooit in een interview. Ze deelde ook een opmerkelijk feit: hoewel wereldwijd slechts twee procent van alle bankdirecteuren vrouw is, hebben banken met een vrouw aan het roer vaak een beter fiscaal profiel. De banken in kwestie vormen bovendien een lager risico voor de klant.  

Innovatie

Een belangrijk onderzoek naar diversiteit op de werkvloer stamt uit 2010 en werd uitgevoerd door onderzoekers van de Carnegie Mellon University, Union College en MIT. Zij namen de prestaties van grofweg 700 mensen onder de loep. Proefpersonen werkten in groepen van twee tot vijf en waren zo’n vijf uur bezig met het oplossen van puzzels en brainstormen over ingewikkeldere zaken, zoals architectuurontwerp. De wetenschappers ontdekten dat de beste prestatie-indicator niet de gemiddelde intelligentie van de groepsleden betrof, maar dat die afhing van verschillende factoren, waaronder de geslachtsverdeling in het team. Waarom? Vrouwen zijn op sociaal gebied gevoeliger. Ze zijn daardoor ontvankelijker voor de meningen en visies van anderen, wat uiteindelijk leidt tot een productievere uitkomst. 

Vrouwen zijn ontvankelijker voor visies van anderen. Dat leidt tot productievere uitkomsten

Ook de grootte van een team doet ter zake. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, doen kleinere groepen het op sommige gebieden beter dan grote. Grotere teams zijn belangrijk voor het bevorderen van de wetenschap, terwijl kleine groepen die juist helpen te ‘verstoren’ – een cruciaal onderdeel van innovatie. 


LEES OOK: Waarom diversiteit op de werkvloer zo belangrijk is