Head Grower Greenhouse Canada

FreshRecruitment, NL •

Fulltime / parttime
Fulltime
Educatie
MBO, HBO
Carrièreniveau
Medior (mid-career), Senior (ervaren)
Contract type
Vast contract
Industry
Agrarische sector, Techniek
Vertical
Food & Horeca

Een ervaren Teler met oog voor details

·       Eindverantwoordelijk voor het managen van de teelten.

·       Je werkt nauw samen in een team van telers met innovatieve technologie.

·       Je traint, begeleidt en coördineert de activiteiten van werknemers en het stimuleringsprogramma om de arbeidsefficiëntie te verhogen.

  • Je bepaalt de hoeveelheden benodigde middelen (personeel, grondstoffen etc.) en zorgt voor tijdige en efficiënte inkoop en naleving van budgetten.
  • Je plant en begeleidt onderhoudswerkzaamheden en lost problemen met apparatuur op.
  • Je zorgt voor de kwaliteit, voedselveiligheid en biologische integriteit van onze producten en de veiligheid van werknemers.
  • Je controleert en volgt nauw de voortgang van de gewassen en treedt preventief op bij afwijkingen en optimaliseert de processen

·       Je rapporteert aan de CEO en eigenaar.

 

Position

An experienced Grower with an eye for details

·       Responsible for managing the crops.

·       You will work closely together in a team of growers with innovative technology.

·       You will train, supervise and coordinate the activities of employees and the incentive program to increase labor efficiency.

  • You determine the quantities of resources required (personnel, raw materials, etc.) and ensure timely and efficient procurement and compliance with budgets.
  • You plan and supervise maintenance work and solve problems with equipment.
  • You ensure the quality, food safety and biological integrity of our products and the safety of employees.
  • You closely monitor and follow the progress of the crops and act preventively in case of deviations and optimize the processes.

·       You report to the CEO and owner.

Duurzame en oplossingsgerichte denk en werkwijze


·       MBO+ / HBO werk- en denkniveau.

·       Ruime ervaring in een soortgelijke functie in de tuinbouw.

·       Ervaring met certificeringen en bij voorkeur in de bio teelt.

·       Ervaring met leidinggeven aan diverse culturen.

·       Enige technische kennis of interesse voor (verpakkings/sorteer) machines.

·       Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift en Spaans spreken is handig, niet vereist.

Competenties

·       Hands-on.

·       Oplossingsgericht.

·       Leiderschap.

·       Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

·       Anticiperen en proactief.

·       Teamspeler.

·       Creatief.

Profile

Sustainable and solution-oriented thinking and working method

Job requirements

·       MBO+ / HBO working and thinking level.

·       Extensive experience in a similar position in horticulture.

·       Experience with certifications and preferably in organic cultivation.

·       Experience leading diverse cultures.

·       Some technical knowledge or interest in (packaging/sorting) machines.

·       You master the English language in word and writing and speaking Spanish is convenient, not required.

Competences

·       Hands-on.

·       Solution-oriented.

·       Leadership.

·       Good social and communication skills.

·       Anticipating and proactive.

·       Team player.

·       Creative.

Atlantic Grown Organics, opgericht in 2001, Schurman Familie is een gecertificeerde biologische teler in Kensington, Prince Edward Island, Canada. Ze verbouwen het hele jaar door biologische producten voor de lokale gemeenschap. De Schurman familie zet zich in voor het creëren van een voedselsysteem dat respectvol is voor het milieu, de kwaliteit van de producten die ze verbouwen en de lokale gemeenschap die ze bedienen. De farm is zowel Global GAP- als biologisch gecertificeerd, een weerspiegeling van de toewijding om de hoogste kwaliteit en gezondste goederen naar de gemeenschap te brengen. De meeste boerderijen kunnen produceren van het vroege voorjaar tot het late najaar, echter zij kunnen het hele jaar door telen dankzij de kas met verwarming en verlichting. Er worden diverse produkten geteeld waaronder tomaten, komkommers en paprika op een totale oppervlakte van 20.000 m2. Hoewel biologisch telen in een kas veel overeenkomsten heeft met het kweken buiten, biedt het een andere reeks uitdagingen. Dit mooie familiebedrijf zoekt een ervaren teler die de diverse gewassen nog beter kan laten groeien voor de toekomst.

Atlantic Grown Organics, founded in 2001, Schurman Family is a certified organic grower in Kensington, Prince Edward Island, Canada.  They grow organic products all year round for mainly the local community. The Schurman family is committed to create a food system that is respectful of the environment, the quality of the products they grow and the community they serve. The farm is both Global GAP and organic certified, reflecting its commitment to bringing the highest quality and healthiest goods to the community. Most farms can produce from early spring to late autumn, they can grow all year round thanks to the greenhouse with heating and lighting integrated. Various products are produced, such as tomatoes, cucumbers and bellpeppers on a total area of 20.000 m2. While growing organically in a greenhouse has many similarities to growing outdoors, it presents a different set of challenges. This beautiful family business is looking for an experienced grower who can grow the various crops even better for the future.

Aanbod

De mogelijkheid om te werken in Canada en je hier te vestigen. Een bijdrage leveren aan een duurzame productie van diverse groenten. Natuurlijk krijg je hulp bij het immigratieproces en werkvergunning in Canada en huisvesting. Een duurzame en uitdagende fulltime job met goede arbeidsvoorwaarden in een prachtige en rustige omgeving. Een goed salaris en overige condities zijn in overeenstemming met de functie en juiste kandidaat.

 

Offer

The opportunity to work in Canada and settle here. Contribute to the sustainable production of various vegetables. Of course, you'll get help with the immigration process and work permit in Canada and housing. A sustainable and challenging full-time job with good working conditions in a beautiful and quiet environment.  A good salary and other conditions are in accordance with the position and the right candidate.

 

Fulltime / parttime
Fulltime
Educatie
MBO, HBO
Carrièreniveau
Medior (mid-career), Senior (ervaren)
Contract type
Vast contract
Industry
Agrarische sector, Techniek
Vertical
Food & Horeca
Direct solliciteren