Burgerlid voor de Welstands- en Monumentencommissie

Gemeente Dordrecht, Dordrecht •

Fulltime / parttime
Parttime
Educatie
HBO, WO
Carrièreniveau
Senior (ervaren)
Contract type
Tijdelijk contract
Industry
Overheid
Vertical
Bouw
Burgerlid voor de Welstands- en Monumentencommissie
10 uren per week

Intro
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn zoeken wij een nieuw burgerlid voor de Welstands- en Monumentencommissie (Toekomstige Adviescommissie Omgevingskwaliteit) die per 1 mei 2023 wil adviseren over de fysieke leefomgeving van de gemeente Dordrecht.

Als burgerlid ben je als volwaardig lid van de commissie verantwoordelijk voor de inbreng van kennis over lokale (gebieds-)omstandigheden.

Waar kom je te werken?
Dordrecht is gelegen op een eiland aan een knooppunt van belangrijke (water)wegen aan de zuidzijde van de Randstad. Door de beschermde binnenstad en 19e eeuwse schil, 900 rijksmonumenten, 850 gemeentelijke monumenten en 250 beeldbepalende panden neemt de stad een vooraanstaande positie in onder de historische Nederlandse steden.

Dordrecht is een stad met een rijke historie en een prachtige toekomst. Dordrecht wil de komende jaren verder bouwen aan een sterke en groene stad, met meer betaalbare en energiezuinige woningen en een krachtige economie. Een veilige, leefbare en levendige stad om in te wonen en te werken. Een stad waarin de bebouwde en onbebouwde omgeving van hoge kwaliteit is. Je adviseert op het snijvlak van behoud en verbetering van ruimtelijke kwaliteit in een tijd van diverse transities en opgaven.

De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert over aanvragen voor een Omgevingsvergunning (nieuwbouwplannen, verbouwplannen en monumentenplannen) en over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: welstand, monumenten, stedenbouw, inrichting van de openbare ruimte en cultuurhistorie. Zij komt in twee verschillende samenstellingen bijeen. In een grotere samenstelling waar complexe bouwplannen en monumenten ter advisering voor liggen, en een kleinere samenstelling waar de meer eenvoudige aanvragen beoordeeld worden.

Wat ga je doen?
De commissie adviseert bij voorkeur vroegtijdig in het proces en wanneer ruimtelijke kaders worden meegegeven aan ontwikkelingen. Dit gebeurt allemaal in de geest van de Omgevingswet. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota.

De Welstands- en Monumentencommissie bestaat op dit moment uit vijf leden: 2 architecten waarvan 1 restauratiearchitect, een stedenbouwkundige (huidige voorz.), een bouwhistoricus en een burgerlid. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie. De commissie vergadert openbaar, doorgaans 1 maal per 14 dagen op de maandagochtend/middag (even weken). De verwachte tijdsbesteding bedraagt, afhankelijk van het aantal aanvragen, 10 tot 16 uur per maand (vergadertijd).

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn zoeken wij een nieuw burgerlid voor de Welstands- en Monumentencommissie (Toekomstige Adviescommissie Omgevingskwaliteit) die per 1 mei 2023 wil adviseren over de fysieke leefomgeving van de gemeente Dordrecht.

Als burgerlid ben je als volwaardig lid van de commissie verantwoordelijk voor de inbreng van kennis over lokale (gebieds-)omstandigheden.

Wat neem je mee?
Een burgerlid woont in Dordrecht en heeft een sterke verbondenheid met, interesse in en kennis van de stad Dordrecht en de verschillende wijken. Je bent nieuwsgierig en vindt het interessant om je te verdiepen in vastgestelde beleidskaders. Je volgt de (maatschappelijke) ontwikkelingen in Dordrecht via o.a. de media. Het burgerlid vervult in principe een functie als 'de oren en ogen' van de inwoners van de stad. Je kunt een advies goed verwoorden aan diverse partijen waarbij je onafhankelijk en zelfstandig bent in het vormen van een mening.

Wat neem je daarnaast mee?
  • Affiniteit met architectuur, stedenbouw, monumenten en welstand.
  • Het kunnen lezen van (bouwkundige) tekeningen en een goed voorstellingsvermogen hoe initiatieven ingepast worden in de bestaande omgeving.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden om op een constructieve en heldere wijze met de andere commissieleden en met initiatiefnemers over plannen te spreken.
  • Een oplossingsgerichte houding.
  • Je kunt je goed verplaatsen in de gedachten van de aanvragers.
  • Gevoel te hebben voor de maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen in Dordrecht.

Wat bieden we jou?
  • Een benoeming voor een termijn van drie jaar. Aansluitend bestaat de mogelijkheid voor een herbenoeming voor nog een periode van 3 jaar.
  • Een tarief van € 100,- per uur voor vergaderingen en overleg. Het uurtarief is exclusief reiskosten, maar inclusief reistijd, individuele voorbereidingstijd zoals inlezen.
  • Een open constructieve werksfeer waarbij je een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van Dordrecht.

Solliciteren of meer weten?
Enthousiast geworden om als lid van de Dordtse Welstands- en Monumentencommissie aan de slag te gaan? Solliciteer dan direct, maar uiterlijk op 28 maart 2023 via het sollicitatieformulier op onze website. Wij laten je zo snel mogelijk weten of we je uitnodigen voor een gesprek.

Wil je eerst meer informatie over de inhoud van de rol of ben je nieuwsgierig naar hoe de rol er in de praktijk uitziet? Je kunt inhoudelijke vragen stellen aan Dennis Smit, Secretaris van de Welstands- en Monumentencommissie en/of Edwin van Son via Secretariaatwmc@dordrecht.nl.

Kandidaten kunnen geen lid van de gemeenteraad, lid van het college van burgemeester en wethouder of ambtenaar van de gemeente Dordrecht zijn. Je bent niet beroepsmatig werkzaam binnen de stedenbouw, architectuur, makelaardij. Je bent niet aangesteld in een bestuurs- of commissiefunctie bij een belangenorganisatie die zich bezighoudt met vastgoed en/of erfgoed waaraan het risico van belangenverstrengeling verbonden is.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Fulltime / parttime
Parttime
Educatie
HBO, WO
Carrièreniveau
Senior (ervaren)
Contract type
Tijdelijk contract
Industry
Overheid
Vertical
Bouw
Direct solliciteren