Team Lead Accounting

Over onze klant

Dit bedrijf heeft een uitgebreide productportfolio en focust op zes therapeutische gebieden: astma, COPD, cystic fibrosis, neonatologie, transplantatie en zeldzame ziekten.

Taken en verantwoordelijkheden

De aard, omvang en afbakeningen van functie worden hier aangeduid in:

Verantwoordelijkheden
*beheren van en toezien op een accurate en tijdige boekhoudkundige verwerking van aangeleverde financiële informatie door het accounting team
*correcteuitvoering van fiscaal en wettelijk boekhoudkundige verwerking en het daartoe verstrekken van aanbevelingen
*waarborgen van juistheid van alle financiële verslagen
*controleren en analyserenvanboekhoudkundige gegevens
*coördinerenvan reguliereaudits
*continue verbeteren van de systemen en procedures

  Bevoegdheden
  *zelfstandig instellen en afdwingen vanadequate boekhoudkundige methoden,beleid en principes
  *financiële projecten coördineren en tot een positief eindresultaat brengen, in samenspraak met de finance manager
  *zelfstandig oplossingsrichtingen bedenken en delen voor (fiscale) boekhoudkundige gegevensverwerking
  *interactie met corporate finance(zelfstandig)
  *zelfstandig (contactpersoon voor)en interactie metauditors, fiscale adviseurs, e.d.
  *zelfstandigaansturen, evalueren en beoordelen van rechtstreeks rapporterende medewerkers conform Chiesi beleidslijnen

  Administratie
  *Beherenen toezien op een accurate en tijdige boekhoudkundige verwerking van aangeleverde financiële informatie doorhet accounting team, met inbegrip van: maand-, kwartaal-en jaarafsluitingen: debiteuren/crediteuren
  grootboek, activa, declaraties
  *Toezien opfiscaal en wettelijk correcte uitvoering van boekhoudkundige verwerking en het daartoe verstrekken van aanbevelingen aan de finance manager.
  *Toezien op tijdige en accurate betalingen.
  *Verzekerd zijn dat alle documenten (facturen, bewijzen, contracten,etc.) aanwezig en gearchiveerd zijn.
  *Coördinerenvan de maandafsluiting en rapportage-en jaarrekening processen.
  *Produceren van financiële verslagen of verklaringen.
  *Het identificeren, uitwerken en implementeren van verbeterslagen op strategisch, tactisch en operationeel niveau van de accounting afdeling.
  *Coördineren van (reguliere) financiële audits in samenwerking met controllers en finance manager
  *Pro actief toezien op het hebben en houden van actuele finance gerelateerde werkprocessen.

  Profiel

  Functie specifieke kennis/technische kennis
  *(fiscaal)boekhoudkundige kennis (bedrijfskunde, bedrijfseconomie)
  *fiscale en wettelijke boekhoudkundige regelgeving
  *goede kennis van SAP (en gerelateerde applicaties)
  *gebruik van reporting tools
  *Microsoft Office (Outlook,Word, Excel, PowerPoint)
  *HBO functie gerelateerd diploma (HEAO-BE, SPD)

  5b.Vaardigheden
  Functie specifieke vaardigheden
  *accuratesse / zorgvuldigheid
  *analyseren
  *collegialiteit
  *communicatie
  *innovatief
  *inspireren
  *kwaliteitsgericht
  *leidinggeven
  *ontwikkelen van talent
  *oordeelsvorming(+helicopterview)
  *overtuigingskracht
  *plannen en organiseren
  *probleemoplossend vermogen
  *resultaatgerichtheid
  *samenwerken

  Aanbod

  Flexibiliteit, normen en waarden, organisatiesensitiviteit, en een comeptitief salarispakket binnen een grote, internationaal bedrijf.
  Contact: Melissa Leeworthy Referentienummer: 192083

  + Fulltime
  + HBO
  + Medior (mid-career)
  + Finance