Iedereen hetzelfde salaris: goed idee?

Iedereen hetzelfde salaris. Het lijkt een soort utopie. Kan dit überhaupt? En wat betekent dit voor je organisatie? Binnen CleverIT heeft men de proef op de som genomen. En met succes.

Best practice: Iedereen hetzelfde salaris

Binnen dit ICT-bedrijf  werkt men al enkele jaren met een salarissysteem waarbij alle medewerkers hetzelfde loon ontvangen. Een belangrijk voordeel hiervan is volgens oprichter Christian de Kok dat men binnen de organisatie geen politiek kent. ‘Medewerkers zijn niet bezig om een wit voetje bij de baas te halen om zo een stapje hoger te komen. Hierdoor waarborg je een prettige manier van samenwerken in de organisatie.’

Jongere medewerkers

De enige uitzondering die men maakt, betreft de jongere medewerkers. De Kok: ‘Als medewerkers nog maar pas bij ons komen werken, krijgen zij niet direct het volle salaris. De ervaring leert dat medewerkers ongeveer een jaar nodig hebben om zich alle systemen eigen te maken. Pas als men deze periode naar tevredenheid heeft doorlopen, ontvangt men een volwaardig CleverIT-salaris.’

Mensen beslissen zelf wat goed is en wat niet. Daar is geen management voor nodig

Juiste motivatie

Hoewel het lijkt alsof men geld binnen CleverIT niet belangrijk vindt, is juist het tegendeel waar. Volgens De Kok is het juist zijn streven om medewerkers zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te maken. ‘Wat ik verafschuw zijn de bedrijven die een soort gouden kooi voor hun medewerkers creëren. Medewerkers verdienen dan veel geld en kopen op basis van hun salaris een duur huis. Vervolgens moeten ze dan blijven werken om het huis te kunnen afbetalen. Dit is niet altijd de juiste motivatie voor het werk dat gedaan moet worden.’

Financieel onafhankelijk

Hoe worden medewerkers dan financieel onafhankelijk? De Kok geeft aan dat ze medewerkers helpen om verstandige investeringsbeslissingen te maken. ‘Onder andere op basis van het boek Arme pa, rijke pa van Robert Kiyosaki, en het bijbehorende bordspel helpen we medewerkers inzicht te krijgen in het zelf creëren van inkomsten. Een voorbeeld is door samen met medewerkers vastgoed objecten te bespreken. De meeste medewerkers hebben inmiddels al meegedaan aan meerdere vastgoed investeringen.’

Bedrijfscultuur

Volgens De Kok kan het salarissysteem dat ze hanteren niet los gezien worden van de bedrijfscultuur. ‘We streven ernaar om een sterk homogene cultuur te creëren. We doen dit bijvoorbeeld door in het aannameproces alleen mensen aan te nemen die erg lijken op het soort mensen dat al bij ons werkt. Zo vinden we het belangrijk dat medewerkers al van jongs af aan met programmeren bezig zijn. Dit zijn vaak mensen die het leuk vinden om dingen uit te zoeken of te regelen. Ook zijn het vaak mensen die het niet fijn vinden om met repeterende zaken bezig te zijn. Dat is het type mensen dat bij ons past.’

Teamsfeer versterken

Om de homogene cultuur te versterken, gaat men binnen het ICT-bedrijf bijvoorbeeld regelmatig op wintersport. Volgens De Kok is dit een leuke manier om de teamsfeer te versterken. ‘Meestal organiseren we de wintersport vrij spontaan. We kijken eerst of er in het gebied waar we willen gaan skiën voldoende sneeuw ligt en of het goed ski-weer is. Als dit het geval is, boeken we ongeveer twee weken van tevoren de reis.’

Het wintersport-uitje organiseren we vrij spontaan

Iedereen dezelfde belangen

De Kok is van mening dat het unieke salarissysteem, het specifieke aannamebeleid en de gezamenlijke wintersportvakanties tezamen een belangrijke meerwaarde bieden. “We vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kant opkijkt en dat iedereen dezelfde belangen heeft. Alleen dan kun je gemakkelijk meters maken.”


Mirjam Baarsvoert vanuit onderzoeksbureau SatisAction in samenwerking met PW. een jaarlijks onderzoek uit waarmee organisaties het Keurmerk Talentontwikkeling kunnen verkrijgen. Wilt u meedoen met het onderzoek van 2019? Kijk dan voor meer informatie op www.nationaalonderzoektalentontwikkeling.nl