Goed nieuws: steeds meer vrouwen op de werkvloer

Vrouwen werkvloer

Er zijn steeds meer Nederlanders die betaald werk doen. Dit komt met name doordat de laatste jaren het aantal vrouwen dat werkt ontzettend is gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt zelfs dat de arbeidsdeelname eind vorig jaar een recordhoogte heeft bereikt.

Het verschil in netto-arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen blijft slinken, laat het CBS weten. De netto-arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de 15- tot 75-jarigen betaald werk heeft. Hierbij wordt natuurlijk niet gekeken naar het aantal uur dat diegenen werken. In 2018 was 72,5 procent van de mannen bezig op de arbeidsmarkt en maar liefst 63,2 procent van de vrouwen.

Papa-dag

Het verschil tussen mannen en vrouwen is ontzettend klein, vergeleken de afgelopen jaren. Zo werkte in 1969 bijvoorbeeld nog 84 procent van de mannen tegenover 34,1 procent van de vrouwen. Vroeger was het al snel duidelijk dat de vrouw huismoeder werd, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Vaak werken de man en de vrouw allebei en wisselen ze elkaar af. Ook neemt de man vaak een dag in de week vrij voor de zogenoemde ‘papa-dag’. De verhoudingen in het gezin zijn de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd.
Wat ook opvallend is, is dat de arbeidsparticipatie van 45-plussers de afgelopen 20 jaar sterker is toegenomen dan die van jongeren. Tijdens de crisis nam het percentage logischerwijs een stuk af, maar de afgelopen jaren zette de stijging van zowel de mannelijke als vrouwelijke 45-plussers gewoon weer door.

Loonkloof

Maar nu er steeds meer vrouwen van zich laten horen op de arbeidsmarkt, blijft de vraag natuurlijk of ze ook dezelfde functies kunnen krijgen en hetzelfde verdienen als de mannen? Verzekeraar Aegon heeft hier onlangs onderzoek naar gedaan. Vorig jaar heeft Aegon zelf als eerste bedrijf in Nederland samen met vakbonden afspraken gemaakt in haar cao over gelijke beloning voor mannen en vrouwen.

Bij de rest van de bedrijven in Nederland bestaat er wel degelijk nog een ‘loonkloof’ tussen mannen en vrouwen. In november vorig jaar kwam het CBS met cijfers. Daaruit bleek dat deze kloof bij de overheid rond de 5 procent ligt. In het bedrijfsleven zelfs iets hoger, namelijk 7 procent.

Beloningsverschil

Naar aanleiding van de verandering van de cao door Aegon, heeft de verzekeraar een intern onderzoek laten doen. Want ook al wijzigen ze de cao, betekent dit dan ook werkelijk dat er geen verschillen meer in inkomen zijn tussen de man en de vrouw? Aegon komt met twee conclusies: ten eerste bestaat er geen significant beloningsverschil tussen mannen en vrouwen. Maar aan de andere kant verdienen mannen gemiddeld meer.

Dit klinkt misschien raar, maar het komt er eigenlijk op neer dat mannen en vrouwen voor dezelfde functie evenveel verdienen. Maar bij Aegon zitten meer mannen dan vrouwen in een hogere functie. Dus gooi je alle salarissen op een grote stapel en deel je het door het aantal mannen of vrouwen, dan verdienen mannen wél meer. Het verschil bedraagt dan 900 euro bruto per maand.

Vrouwen in het bestuur

Dat er meer mannen in een hogere functie binnen een bedrijf zitten, is niets nieuws. Wereldwijd is slechts een vijfde van de bestuursleden van grote bedrijven een vrouw. Nederland staat misschien niet in de top, maar laat al wel een duidelijke verbetering zien ten opzichte van 2016. In 2016 had namelijk de helft van de onderzochte Nederlandse bedrijven geen vrouwen in het bestuur. Momenteel heeft maar liefst 95,5 procent tenminste één vrouw in het bestuur.

Bovendien heeft onderzoek van Egon Zehnder uitgewezen dat ten minste drie vrouwen in een bestuur een positief effect heeft op het bedrijf. Je hebt namelijk ten minste drie vrouwen nodig om de werkwijze van het bestuur ook daadwerkelijk te beïnvloeden. Nederland moet dus meer vrouwen in het bestuur nemen. Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen? Carrière.nu heeft een lijstje opgesteld met 5 dingen die werkgevers kunnen doen om meer vrouwen aan de top te krijgen. Benieuwd? Je leest het hier.

LEES OOK: Nog altijd te weinig vrouwen aan de top (en dit kun je doen om dit als bedrijf te veranderen)