Een gezonde en veilige bouwplaats: wetten en regels in een notendop

Het gevaar op de bouwplaats zit in een klein hoekje. Gelukkig is er wet- en regelgeving om de risico’s in goede banen te leiden. Samen met Volandis zetten we de belangrijkste zaken op een rij.

Valgevaar, gevaarlijke stoffen, trillingen, fysieke belasting en lawaai: het is maar een greep uit de risico’s op de bouwplaats. Margo Caspers, adviseur bij kennis- en adviescentrum Volandis: ‘Het is dan ook belangrijk om te weten welke risico’s er binnen het bedrijf zijn. Dan kun je gepaste maatregelen nemen om de risico’s te mijden of te verkleinen. Wet- en regelgeving helpt hierbij: het geeft richting aan de aanpak van de risico’s.’

De wet- en regelgeving is vastgelegd in de Arbowet, Arbobesluiten en de Arboregelingen. Daarnaast is er bijvoorbeeld de VCA Certificering.

Arbowetgeving

*De Arbowet:
De Arbowet is de basis van de Arbowetgeving en schrijft voor dat arbeidsomstandigheden onderdeel moeten zijn van je ondernemingsbeleid. Caspers: ‘Ook veilig en gezond werken vallen hieronder, en is dus het fundament om risico’s op de bouwplaats te vermijden of te minimaliseren.’
De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het arbobeleid. De werknemer is medeverantwoordelijk voor gezond en veilig werken.

*Het Arbobesluit:
Een uitwerking van de Arbowet voor bepaalde veiligheidsrisico’s. Caspers: ‘Hierin staan regels waar werkgever en werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Denk aan het omgaan met gevaarlijke stoffen, blootstelling aan geluid en persoonlijke bescherming. Maar bijvoorbeeld ook wat je moet regelen voor zwangeren en jeugdigen. In veel gevallen mag een jeugdige in de bouw niet zonder toezicht werken, al zou ie dit nog zo graag willen!’

*De Arboregeling:
Een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Caspers: ‘Ook hierin tref je regels aan voor werkgevers en werknemers om arbeidsrisico’s te beperken. Het bevat bijvoorbeeld regels over de keuring van hijskranen, beeldschermwerkplekken en de afgifte van bekwaamheidscertificaten. Behoorlijk specifieke regels dus.’

Risico-inventarisatie en -evaluatie

In de Arbowet staat dat ieder bedrijf met werknemers in dienst een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet hebben gemaakt. Caspers licht toe: ‘Als bedrijf kun je een RI&E opstellen. In grotere organisaties, boven de 25 werknemers, moet de RI&E dan wel worden getoetst.
Ook het aanstellen van een preventiemedewerker is in dit geval wettelijk verplicht.’
De werkgever moet de medewerkers betrekken bij het opstellen van de RI&E. Dat heeft voordelen, stelt Caspers. ‘Zij weten immers wat er speelt in het bedrijf en kennen als geen ander de risico’s.
Door werknemers te betrekken kun je samen op zoek naar oplossingen die ook goed passen op de werkvloer.’

 VCA Certificering

VCA ten slotte staat voor Veiligheid – Gezondheid – Milieu Checklist Aannemers. Het is een veiligheidsdiploma op het gebied van gezond en veilig werken. Caspers: ‘Het is vooral bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in een verhoogde risicovolle omgeving. Denk aan
constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen. VCA is niet verplicht, maar steeds meer opdrachtgevers vragen er wel om.’

Meer informatie over wet- en regelgeving kun je vinden op:

volandis.nl
arbocatalogi-bouwnijverheid.nl
arboportaal.nl

Campagne Bewust Veilig, Iedere Dag

Bouwend Nederland is onlangs gestart met de campagne ‘Bewust veilig, Iedere Dag’. De ambitie van de campagne is een veilige sector waar iedereen die de bouwplaats betreedt, ook gezond en veilig weer weggaat. De campagne stelt ook tools beschikbaar om een eigen veiligheidscampagne te organiseren. Ook is er op 20 maart 2019 de Bewust Veilig Dag. Op veel bouwplaatsen en bij veel bedrijven verspreid door het hele land wordt dan extra stilgestaan bij veilig werken. Voor meer informatie www.bewustveiligiederedag.nl