Authentiek leiderschap: zo herken je authentiek gedrag

Wat kenmerkt een authentiek mens en een authentieke leider of leidinggevendeIn dit artikel lees je er alles over. En je kunt testen of jij een neus hebt voor authentiek gedrag 

Ieder van ons krijgt vroeg of laat te maken met de vraag: wie ben ik eigenlijk? Gedurende ons leven maken we een proces door dat ons helpt om onze kwaliteiten en krachten te ontwikkelen, én om af te leren wat ons niet helpt. 

Zo ontstaat vaak in de loop van ons leven meer zelfvertrouwen. We weten wie we zijn en wat we kunnen. We krijgen de dingen voor elkaar die nodig zijn, privé en op het werk. We worden steeds meer wie we eigenlijk zijn, we worden authentiek en dat is terug te zien in ons gedrag. 

Kenmerken van een authentiek mens 

We noemen iemand authentiek als hij zichzelf durft te zijn zonder een ander te willen schaden. Maar hij laat zijn mening niet afhangen van die van anderen, ook als dat tot een discussie leidt. Hij zorgt goed voor zijn gezondheid en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen behoeften. Denk daarbij aan rust, informatie, collegialiteit, ruimte, ontwikkeling. 

Een belangrijk kenmerk van een authentiek mens is dat hij volledige verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf. En tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van een ander bij de ander laat. Dus als hij zich boos voelt, reageert hij dat niet op een ander af, maar onderzoekt hij waar zijn boosheid vandaan komt. Ook spreekt hij respectvol zijn gevoelens uit en komt met oplossingen. 

Als hij iets niet weet, geeft hij dat eerlijk toe en als hij hulp nodig heeft, vraagt hij erom. Tegelijkertijd durft hij onmogelijke opdrachten te weigeren en geeft hij zijn grens aan als een ander zich niet aan zijn afspraken houdt. Wel probeert hij de ander te informeren en te helpen. We herkennen authenticiteit aan het respect dat we voelen voor iemand omdat hij oprecht, integer, écht en betrouwbaar is. 

Van leiders verwachten we meer 

Vrijwel elke functie vraagt om authentiek gedrag, omdat dat je beter maakt in het uitvoeren van je werkzaamheden. Op tijd je grenzen aangeven bijvoorbeeld, anderen zover krijgen dat ze op tijd informatie aanleveren of feedback geven aan een collega: het lukt je het best als je weet wie je zelf bent en wat je wilt. 

Van leidinggevenden verwachten we natuurlijk ook authentiek gedrag. De Amerikaanse professor Bill George schreef er het boek Authentic Leadership over. Hij geeft aan dat de kans dat je anderen positief beïnvloedt vooral te maken heeft met oprechtheid en openheid. Daarbij is het belangrijk dat de leidinggevende zelfbewust is en zijn eigen sterktes en zwaktes kent en erkent. 

We herkennen een authentieke manager aan een goede luisterhouding en aan eerlijkheid over zijn eigen falen en ongelijk. Een authentieke manager heeft het lef om een standpunt in te nemen dat anderen niet delen of dat niet leuk is voor de betrokkenen. Een authentiek manager geeft voorrang aan de organisatiedoelen, geeft oprechte feedback en is toegankelijk en prettig in de omgang. 

Hij handelt integer, is voorspelbaar, inspireert en heeft een visie over de organisatie op de lange termijn. Hij daagt medewerkers uit het uiterste uit zichzelf te halen en durft medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. 

Overlevingsstrategieën staan authenticiteit in de weg 

Dat klinkt heel makkelijk allemaal. Maar wat is het soms moeilijk om authentiek en betrouwbaar te blijven. Vooral als we ons bekritiseerd voelen of als we bang zijn een ander te kwetsen. Of als we verwachten dat onze mening veel weerstand op zal roepen. Hoe komt dat? 

Soms zitten overlevingsstrategieën die we als kind hebben geleerd ons behoorlijk in de weg, zowel privé als op werk. Voor authentiek gedrag is het belangrijk dat we ons bewust worden welke overlevingsstrategieën we hebben aangeleerd. Als we ze herkennen, kunnen we effectiever gedrag inzetten! 

Een voorbeeld: 

Sascha was een heel gehoorzaam meisje. Ze probeerde het iedereen naar de zin te maken, want op die manier voelde haar omgeving relatief veilig en voorspelbaar. Inmiddels is Sascha 54 en nog steeds vindt ze het heel moeilijk om grenzen te stellen als iemand haar vraagt iets te doen waar ze geen tijd voor heeft of wat niet bij haar takenpakket hoort. Diep vanbinnen is ze bang niet aardig gevonden te worden of iemand teleur te stellen. Ze loopt sinds kort bij de bedrijfsarts vanwege klachten van overbelasting… 

En nog een: 

Evelien leerde al jong dat je beter een leugentje kon verzinnen dan de waarheid spreken. Dat scheelde een hoop gezeur van haar moeder. Inmiddels is Evelien 44. Als haar manager vraagt of ze de cijfers al klaar heeft zoals beloofd, zegt ze ‘ja’ en begint de taak snel te doen. Haar manager vindt Evelien niet altijd betrouwbaar… 

Of je nu manager bent of medewerker, als je je bewust wordt van deze overlevingsstrategieën en als je bereid bent ze aan te pakken, word je effectiever. Je staat je mannetje in gesprekken, je zorgt dat de energie op peil blijft, je krijgt de invloed die nodig is en je voelt je steeds meer thuis bij jezelf. Je laat dan authentiek leiderschap zien over jezelf en naar anderen! 

Test: herkennen van authentiek gedrag 

Schrijf op welke situaties jij als authentiek zou bestempelen en check je score onderaan. 

 1. Mo laat Inge weten dat hij het spannend vindt om morgen voor het eerst alleen te zijn om de telefoon op te nemen. Hij vraagt haar wie hij mag bellen als hij er niet uit komt. 
 2. Evert heeft twee avonden overgewerkt en meldt zijn collega’s dat hij morgen uitslaapt om even bij te tanken. 
 3. Sienna heeft voor het projectoverleg gezegd dat ze gaat melden dat Piet weer niet geleverd heeft, maar tijdens de vergadering blijft ze stil als Piet dicht bij haar blijkt te zitten. 
 4. Carola geeft de klus terug nu gebleken is dat er nog relevante informatie ontbreekt die ze niet zelf kan achterhalen. 
 5. Arnold heeft zijn collega-managers gezegd dat hij Viola gaat aanspreken op haar te laat komen, maar als ze binnenkomt met een grap zwijgt hij. 
 6. Farida staat op tijdens een bijeenkomst waar de directeur spreekt en stelt hem een vraag over de toekomst van het bedrijf. 
 7. Ingeborg zit de hele dag boos achter haar bureau als haar leidinggevende haar een extra klus geeft. 
 8. Kayla geeft aan dat ze niet zal vertellen hoe het ontslag van Edith is verlopen, omdat Edith recht heeft op privacy. 
 9. Jan zegt dat zijn collega niet zo moeilijk moet doen als deze hem aangeeft teleurgesteld te zijn omdat hij zijn afspraken niet nakomt.
 10. Farid vraagt om een coach nu hij merkt dat zijn communicatiestijl anderen soms een onzeker gevoel bezorgd. 
 11. Leidinggevende Simone geeft als eerste haar mening bij een discussie en vindt dat anderen haar mening zouden moeten volgen. 
 12. Teamleider Kars vindt dat medewerkers dit jaar geen bonus verdienen, maar hijzelf wel. 
 13. Coördinator Adriana geeft aan dat ze het moeilijk vindt om te zeggen, maar geeft geen toestemming voor verlof aan Patrick omdat de bezetting anders te laag is.
 14. Directeur Gavier ziet dat het handig is om op korte termijn tegen zijn medewerkers te zeggen dat het goed met de organisatie. Maar hij kiest er ook voor om zijn medewerkers te vertellen welke invloed kunstmatige intelligentie waarschijnlijk zal hebben op het aantal banen op lange termijn.
 15. Projectmanager Silva reageert betrokken en bezorgd als hij hoort dat de partner van zijn collega ernstig ziek is. 
 16. Manager José luistert naar al haar medewerkers en neemt een besluit dat democratisch is, maar niet altijd in het belang is van de klanten. 
 17. Adjunct-directeur Sofie vertelt aan een team hoe ze gisteren een fout maakte en hoe lastig ze het vond om dat toe te geven. 
 18. CEO Vanessa spreekt de CFO niet aan als deze een nacht langer gebruikt maakt van een hotel in het buitenland dan nodig voor zijn werk.
 19. Teamleider Frank luistert goed naar zijn team als zij aangeven dat het te druk is. Hij vraagt om cijfers, zodat hij naar het management duidelijk kan maken dat er hulptroepen nodig zijn.
 20. Trots vertelt eigenaar Carla aan haar team dat ze deze maand een topomzet gemaakt hebben. Ze vraagt hun hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. 

Er is sprake van authentiek gedrag in situaties 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19 en 20.