Zzp’ers in de bouw vaak niet verzekerd

Werken in de bouw is niet zonder risico’s. Een ongeluk zit in een klein hoekje en arbeidsongeschiktheid door ziekte of lichamelijke problemen ligt altijd op de loer. Het is dan ook opvallend dat steeds minder zelfstandigen in de bouw verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid.

Volgens Trouw is momenteel nog maar één derde van de zzp’ers in de bouw verzekerd terwijl dit aantal in 2010 nog boven de 70 procent lag. Hoge premies en strenge eisen van verzekeringmaatschappijen zouden de oorzaak zijn van de daling. Met name bouwvakkers boven de 45 vallen buiten de boot omdat ze geen verzekering kunnen krijgen. Maatschappijen vinden de risico’s op gezondheidsproblemen vaak te groot.

Kunnen ze zich wel verzekeren, dan is dit meestal tegen een heel hoge premie. Volgens Zelfstandigen Bouw kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zwaarste beroepen al snel 500 tot 600 euro per maand. Eerder werd al bekend dat zzp’ers in de bouw na hun zestigste sowieso uit de verzekering worden gezet.

Ook de crisis wordt genoemd als oorzaak van de daling van het aantal verzekerde zzp’ers in de bouw. In die periode zagen zelfstandigen af van een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat ze hun tarief konden verlagen om nog aan werk te kunnen komen.

Andere sectoren

Het aandeel verzekerden zelfstandige bouwvakkers van 30 procent is groter dan de 19 procent verzekerden onder alle zzp'ers, maar het werk in de bouw is zwaar en dat maakt de groep bouwvakkers kwetsbaar.
Niet alleen in de bouw daalde het aantal verzekerden. Het aandeel zzp'ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in de periode van 2011 tot en met 2016 in alle onderzochte sectoren gedaald. Wel was de daling het grootst in de bouw en de sectoren recreatie, vervoer en horeca. In de financiële dienstverlening was de daling het kleinst.

Zorgelijk

De dalende trend is zorgelijk volgens Irene van Hest van FNV Zelfstandigen. "Een inkomensverzekering zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) zou voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moeten zijn." Zegt zij in een interview tegen nu.nl. Volgens haar is dat nu niet het geval. "Er is te vaak sprake van concurrentie op arbeidskosten, waardoor zelfstandigen onvoldoende kunnen rondkomen." Het probleem zou liggen bij opdrachtgevers, die volgens FNV Zelfstandigen niet bereid zijn om passende tarieven te betalen. "Een rechtvaardige arbeidsmarkt voor alle werkenden zorgt ervoor dat zelfstandigen goede tarieven betaald krijgen, zodat ze zich kunnen verzekeren en pensioen kunnen opbouwen", aldus Van Hest.

Volgens ZZP Nederland zijn de gevolgen soms schrijnend voor onverzekerde zzp’ers. Bouwvakkers die door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken, komen in de bijstand. Dat kan lang duren. Het gebeurt dan ook dat mensen dan hun eigen huis moeten ‘opeten’ en niets meer overhouden.

Alternatieven dure verzekering

Voor zzp'ers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet kunnen krijgen of betalen zijn er gelukkig wel een paar alternatieven:

Het broodfonds
Je kan je relatief goedkoop verzekeren via een broodfonds. Een broodfonds is een groep zelfstandige ondernemers van maximaal 50 personen die ieder individueel geld sparen. Wie ziek is, of om een andere reden niet kan werken, krijgt van de personen in het broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen. Hoe meer je inlegt hoe hoger de uitkering. Nadeel is dat dit maar voor maximaal twee jaar is.
Ongevallenverzekering
Ongevallen gebeuren vaak binnen de bouw, het klinkt dan ook logisch om te kiezen voor een ongevallenverzekering.  Dit is een eenmalige uitkering bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval. De premie is voordelig maar het nadeel is dat er niet wordt uitgekeerd bij ziekte.
Zelf sparen
Natuurlijk kun je ook het geld dat je anders zou uitgeven aan een verzekering zelf opzij zetten op een spaarrekening. Dit is prima om een korte ziekteperiode te overbruggen maar voor langere periodes is het al snel onvoldoende.
Combinatie van broodfonds en ongevallenverzekering
Een combinatie van een broodfonds en een ongevallenverzekering is waarschijnlijk het beste alternatief. Ook Zelfstandige Bouw raadt dit aan voor hun leden uit de bouwsector.”

Foto: pexels.com