Supply chain: 'Investeer in je partners'

Een goede supply chain is essentieel in de logistieke dienstverlening. Wanneer een supply chain goed is ingericht, zorgt dat voor een soepele samenwerking met de andere ketenpartners. Hoe je dat doet? Investeer in je partners maar zorg ook dat je je eigen belangen niet uit het oog verliest.

Wendy van Hamburg werkt bij Transport & Logistiek Nederland (TLN) en is verantwoordelijk voor sectorontwikkeling. Zij vertelt over het belang van een goede supply chain in de logistieke dienstverlening. 'In het kort: afgestemde schakels. Op het moment dat een leverancier, producent, tussenhandel en eindconsument van elkaar weten wat ze precies willen, en dat op elkaar afstemmen, zijn ze goed bezig.'

Geen standaardformule

Een formule is er niet om dat te bewerkstelligen. 'Het is vooral een kwestie van informatie met elkaar delen en iedere schakel in zijn kracht zetten. Je kunt met elkaar meedenken. Een producent kan bijvoorbeeld met de vervoerder meedenken over welke verpakkingen het simpelst te vervoeren zijn. De vervoerder kan dan weer nadenken over hoe hij het snelst het product kan oppakken op het moment dat het klaar is. Het zit ‘m vooral in de raakvlakken waar je elkaar tegenkomt. Daar moet je op afstemmen en elkaar ook wat gunnen', zegt Van Hamburg. 'Partijen die dat goed kunnen en van oudsher al langer met elkaar samenwerken, hebben vaak een soepele supply chain.'

Meedenken

Een goede supply chain is een zaak van maatwerk. Het is een kwestie van in elkaar investeren. 'Van elkaar weten hoe het aan die kant van de schutting werkt. Als een producent bijvoorbeeld met standaard maten dozen werkt die voor de helft met lucht gevuld zijn kun jij als vervoerder aangeven dat het dan wellicht goedkoper is als je met andere maten werkt omdat dan het transport misschien goedkoper is. Hoewel de producent dan met twee maten dozen in zijn magazijn zit, kan het toch zijn dat er aan het eind van de keten winst door wordt behaald. Het is ook kijken naar het grotere kosten-batenplaatje. Aan de ene kant moet je kijken of het jou genoeg oplevert om in te blijven investeren zonder grote risico’s te nemen. Maar ook of het de keten in zijn geheel winst oplevert, want jouw bedrijf is daar onderdeel van en profiteert optimaal van een goed ingerichte supply chain. Want de consument krijgt zijn product dan netjes op tijd voor een scherpe prijs en is tevreden.'

Tips

Kijk eens over de schutting en loop een dagje mee met een andere schakel. Dat is volgens Van Hamburg een goede tip om te proeven hoe het er elders aan toe gaat. 'Je leert er veel van en kunt aan de hand van je bevindingen je eigen proces wellicht beter op de volgende schakel afstemmen.'\
Lees ook: Logistiek steeds populairder onder vrouwen
 

Bron: Transport & Logistiek Nederland (TLN)