Nederlanders onverschillig over loonkloof

In vergelijking met de rest van Europa maken Nederlanders zich niet zo druk als het gaat over de loonkloof, blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP.

In de meeste landen in Europa geeft 60% van de 10.500 ondervraagde werknemers aan een nieuwe baan te overwegen als duidelijk zou worden dat mannen en vrouwen niet hetzelfde salaris zouden krijgen. In Nederland geldt dit maar voor de helft van de 1400 respondenten. Hoe dat komt? ‘In Nederland is het helemaal niet zo duidelijk wat de verschillen zijn’, zegt Martijn Brand, directeur bij het ADP, tegen het AD. Nederlanders zouden zich niet bewust zijn van de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen, omdat die niet inzichtelijk worden gemaakt zoals in bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Frankrijk.

Vrouwen krijgen gemiddeld 16% slechter betaald

Optimistisch

De loonkloof werd in het onderzoek van ADP onderzocht. Het resultaat? Europese vrouwen krijgen gemiddeld nog 16% minder betaald dan mannen die hetzelfde werk verrichtten. Toch blijven we optimistisch, want uit hetzelfde onderzoek bleek dat we ook minder snel bereid zijn om daadwerkelijk te vertrekken als de salarissen ongelijk blijken te zijn. 63% procent van de Nederlandse vrouwen zegt een andere baan te gaan zoeken, ten opzichte van 71% van de andere Europese vrouwen.

Bewijs het maar

In Nederland is er onlangs een wetsvoorstel door de PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS ingediend waarin bedrijven met minimaal 50 werknemers moet bewijzen dat ze mannen en vrouwen evenveel betalen. De bedrijven zouden dan elke drie jaar met harde cijfers moeten komen. Op dit moment moeten medewerkers zelf actie ondernemen door naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen. In Nederland vindt 11% het nodig dat er openheid komt over de salarissen, ten opzichte van 27% van de rest van Europa.