Mannelijk en vrouwelijk leiderschap: dit zijn de verschillen

Nog altijd hebben weinig vrouwen een leidinggevende positie. Maar als er meer vrouwen aan de top komen, verandert de wijze waarop er leiding wordt gegeven dan? Oftewel: zijn er verschillen als het aankomt op mannelijk of vrouwelijk leiderschap?

Hoewel het aantal vrouwen met een leidinggevende positie gestaag stijgt, verliezen vrouwelijke managers vaker dan mannelijke collega's hun leidinggevende functies als ze van baan veranderen. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP is dit een van de belangrijkste redenen waarom het aantal vrouwen met een leidinggevende functie nog altijd veel lager is dan het aantal topmannen. Hierdoor zijn er steeds minder vrouwen in de kweekvijver voor toekomstige topfuncties, zo schrijft het SCP in haar onderzoeksresultaten. Het SCP stelt dat dit vooral het geval is in het bedrijfsleven. Slechts 15 procent van de topfuncties van de 5000 grootste bedrijven wordt hier bezet door vrouwen. Bij de sector overheid ligt dit aandeel op 54 procent.

Het bedrijfsleven geeft aan eerder naar geschiktheid te kijken, dan naar geslacht. Zijn er eigenlijk verschillen als het aankomt op topmannen en topvrouwen? Laten we daarvoor eerst de stereotypen over mannen en vrouwen op de werkvloer onder de loep nemen. als het aankomt op de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap.

Mannelijke stereotypen

 • Maken snelle beslissingen
 • Maken tempo 
 • Zien overal rivalen om zich heen 
 • Zijn hard en zakelijk 
 • Zijn emotioneel stabiel
 • Kijken naar het grote plaatje
 • Vieren successen en promoties 
 • Stellen zich onafhankelijk op
Vrouwelijke stereotypen
 • Zijn perfectionistisch
 • Kunnen goed multitasken
 • Werken goed samen
 • Zijn verzorgend, warm en lief
 • Zijn emotioneel
 • Zijn netjes en geordend
 • Lachen successen weg, geven credits weg
 • Zijn geneigd zich afhankelijk op te stellen

Onzin of niet?

Onzin, al die stereotypes? Ja en nee. Als je van jongs af aan bepaalde aspecten van je persoonlijkheid ontwikkelt en andere wegduwt of voor jezelf houdt, kunnen de bovenstaande stereotype verschillen wel degelijk ontstaan. Maar ook mannen kunnen eigenschappen tonen die als vrouwelijk gestereotypeerd zijn, of andersom. Mensen kunnen daardoor soms ook een negatief stempel krijgen van diegene die nog veel vanuit het stereotype willen kijken. Je kunt daarom beter kijken naar de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijk energie wat betreft leiderschap.

Vind de balans

De omschrijving van wat mannelijke of vrouwelijke energie inhoudt, maakt ook duidelijk waarom de stereotypen in de cultuur over mannen en vrouwen zijn wat ze zijn. Mannelijke energie wordt ook wel ‘yang’ genoemd en wordt gekoppeld aan elementen als kracht, vermogen tot afbakening, helder analyseren, rationaliteit en denken. Vrouwelijke energie, ‘yin’, koppelen we aan het vermogen tot aarden en verbinden, samenbrengen, contact maken met je emoties en gevoelens, koestering en liefde. Beide vormen van energie is in beide seksen aanwezig, maar vaak neigen mannen méér naar de mannelijke energie en vrouwen naar de vrouwelijke energie als het op leiderschap aankomt.

Waarom? Omdat we ons daar het meest natuurlijk bij voelen. Grote kans dus dat je mannelijke baas je véél harder aanpakt dan je vrouwelijke leidinggevende en dat je sneller geneigd bent naar je vrouwelijke manager te stappen als je problemen ondervindt op je werk, dan dat je naar je mannelijke werkgever stapt. Als je beide vormen van energie in je leiderschap ter beschikking hebt, kun je op een manier leiding geven die je medewerkers niet alleen kracht geeft, maar ook motiveert en inspireert. Een manier waarop je duidelijk richting geeft en kaders creëert, maar ook ondersteuning en begrip biedt aan je medewerkers. En dat kan door de heersende cultuur in een organisatie nog knap lastig zijn.

‘Nieuw gedrag’

Heb je zelf het idee dat je iets in je leiderschap wilt veranderen of hoor je dat je soms te soft of juist te streng bent? Praat met colleges die op hetzelfde hiërarchische niveau zitten als jij in de organisatie om daarover van gedachten te wisselen. Wat doen je collega’s van de andere sekse anders dan jij? Je zou het misschien niet denken, maar mannen en vrouwen hebben wat dat betreft elkaar nodig om van elkaar te leren door naar elkaar te kijken en samen te werken, om zo individueel betere leiders te worden. Zeker als je het idee hebt dat je relatie met je medewerkers niet constructief genoeg is, is het de moeite waard om te experimenten met ‘nieuw gedrag’.

Je hoeft het gedrag van de andere sekse niet over te nemen, maar blijf nieuwsgierig en geïnspireerd om jezelf als leider te verbeteren.

Lees meer: 5 redenen waarom je als manager flexibel moet zijn