Let goed op je contract als je in de horeca werkt

In de horeca werken is leuk. Omgaan met mensen, lekker actief bezig zijn. Waarop moet je letten als je in de horeca aan de slag gaat, zeker nu er zoveel zzp'ers zijn? Een uitleg. 

In de horeca zijn verschillende contractvormen voor vaste mensen, invalkrachten, seizoenskrachten of zzp’ers. Van die laatste groep komen er steeds meer, denk maar aan freelance koks. Iedere contractvorm heeft zo zijn voor- en nadelen. Op de site Freelance Specialisten staat een handig overzicht van de diverse contractsoorten (https://www.freelancespecialisten.nl/zzper-worden-horeca/).

Contractvormen

Breghje van Eupen van Koninklijke Horeca Nederland legt de verschillende contractvormen uit. De horeca-cao kent een paar specifieke contracten, aldus Van Eupen:
  1. Contract voor onbepaalde of bepaalde tijd. Bepaalde tijd kan voor drie contracten in twee jaren met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. Als de contracten elkaar opvolgen tot meer dan drie of als de bepaalde tijd elke twee jaren overschreden wordt, dan geldt er automatisch onbepaalde tijd.
  1. Contract invalkracht De horeca-cao kent specifiek contracten voor de invalkracht (nul-urencontract) en een contract voor de seizoenkracht. Voor de seizoenkracht geldt een onderbreking van maximaal drie maanden tussen de seizoenen, zodat voor de seizoenkracht geen contract voor onbepaalde tijd ontstaat.’
Hier kleven geen bijzondere voor- of nadelen aan. Het maakt de afspraken en verwachtingen over en weer duidelijk, aldus Van Eupen. De medewerker is verzekerd voor inkomensderving door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en bouwt vanaf 21 jaar pensioen op. De werkgever heeft dan ‘werkgeverslasten’.

Zzp’ers

De afgelopen tijd is het aantal zzp’ers in horeca toegenomen. De nadelen voor de opdrachtgever (degene die de zzp’er inhuurt):
  1. Het is vaak duurder.
  2. Nieuwe gezichten bieden geen continuïteit in de zaak.
  3. Een risico is dat hij kan worden aangesproken op werkgeverslasten en werkgeversverplichtingen als blijkt dat de zzp’er eigenlijk gewoon het werk van een werknemer doet onder gezag van de opdrachtgever (verkapt werkgeverschap). Die werkgever moet dan loonheffing met boetes nabetalen. Daarom is het noodzakelijk om via intermediairs te werken onder modelovereenkomsten met een goedkeuringsnummer van de Belastingdienst.

Voordelen

Een voordeel van het werken met zzp’ers is de flexibiliteit. Horecaondernemers hebben soms weinig keus. Er staan, zoals in veel sectoren, veel vacatures open. Dan biedt het inhuren van een zzp’er soms uitkomst. Een ander voordeel: Een zzp’er is geen medewerker en dus niet verzekerd voor inkomensderving door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De opdrachtgever heeft dus ook geen ‘werkgeverslasten’.

Modelovereenkomsten

Voor zzp’ers gelden modelovereenkomsten waarin de zelfstandigheid moet zijn beschreven. De belastingdienst heeft een checklist voor de beoordeling ervan. Kijk voor meer informatie ook hier.

Via deze link vind je ook meer info over zzp’ers in de horeca.


LEES OOK: Horecapersoneel werven? Maak een video!