Joep Langen van Koeckebackers: ‘Wij bieden traineeships met baangarantie aan mensen met een uitkering’

Joep Langen hing zijn maatpak aan de wilgen en begon samen met een compagnon aan een nieuw avontuur als koekfabrikant. Hij vertelt over zijn missie om te bewijzen dat sociaal ondernemen en commercieel succes goed kunnen samengaan.

De plek waar je wiegje staat, is in deze wereld bepalend voor je verdere leven. Als je de geijkte weg volgt van basisschool, middelbare school en studie, liggen de mogelijkheden voor het oprapen. Dan zien mensen kansen in je en krijg je alle middelen om jezelf te ontwikkelen. Maar hoe is dat voor mensen waarvan dat wiegje op een minder gunstige plek stond?

Van veel mensen belandt het cv iedere keer onderaan de stapel. Om wat voor reden dan ook. Ze worden niet gezien en krijgen niet de kans om te stralen. Dat wilde ik anders. Ik wil juist deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om te ontdekken waar zij het verschil kunnen maken. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die al langere tijd in de bijstand zitten. Om wat voor reden dan ook.

Van consultant naar koekenbakker

De jas van managementconsultant paste mij niet meer. “Wie ben ik? Wat voeg ik toe? Wat gebeurt er als ik twee weken gewoon niet naar mijn werk ga? Niets, helemaal niets.” Dat was het moment dat ik samen met mijn vriendin een jeep kocht en van Nederland naar Singapore reisde. Volledig over land. Fantastisch mooie dingen gezien, maar ook vele confrontaties met de ongelijkheid in de wereld. Terug in Nederland was mijn geld op. Maar ik wilde absoluut niet terug naar het werkende leven dat ik had. Ik wilde impact en het verschil maken. En denk niet dat ik direct een kant-en-klaar plan had liggen. Zeker niet. Week 1, 2, 3 ging voorbij zonder ook maar een concreet idee. Toen werd ik opeens wakker met het idee voor Koeckebackers.

We zijn letterlijk begonnen met twee ijslepels en een mengmachine. Eerst maar eens kijken of we überhaupt een koekje konden bakken. En of we deze corebusiness leuk vonden.

De kans om onze koek te gaan bakken en verkopen, kregen we bij Landmarkt in Amsterdam. De verkoop liep goed. Dat creëerde kansen. En wat belangrijk is: vertel mensen je plan, dan gaan ze met je meedenken. Zo hadden we al snel een meter schap gevuld met onze koek bij de Landmarkt. Dat was het moment dat ik de gemeente benaderde met mijn plan.

Traineeship met baangarantie

Mijn eigen reis startte op het moment dat ik een traineeship mocht doen. Ik voelde me een jonge prins. Werd aan alle kanten in de watten gelegd. Voelde de verbinding, kreeg het vertrouwen en leerde meer over mezelf door coaching. Een heel waardevolle tijd! Dit wilde ik ook voor onze Koeckebackers. In mijn plan naar de gemeente zat een kopie van dit traineeship met vooral de focus op persoonlijke ontwikkeling, coaching en maximale inzet op bewustwording. We kregen het voordeel van de twijfel, de gemeente deed het wervingsproces en toen waren we echt up and running!

We zijn Koeckebackers gestart met ons Social Impact Traineeship, dat gericht is op duurzame uitstroom. Dit programma duurt een jaar. In dat jaar krijgt de deelnemer een betaalde baan binnen Koeckebackers. Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van gedrag, en we gaan met de deelnemer op zoek naar kansen voor de toekomst. Na een jaar intensieve begeleiding garanderen we voor iedere deelnemer een baan en hebben zij geen uitkering meer nodig.

Sinds kort werken we samen met koekjesbakkerij Van Strien. Met elkaar hebben we de ambitie uitgesproken om de meest inspirerende bakkerij van Nederland te worden op het gebied van talentontwikkeling en inclusie. We hopen dat in 2023 30 procent van de operationele bezetting bestaat uit mensen die het Social Impact Traineeship volgen.

Commercieel én sociaal

Ik wil een zaal vol managers vertellen dat het kan: commercieel zijn én sociaal doen! Dat is de gedachte die ik altijd voor ogen heb. Ik noem het ook wel mijn blijekoersgedachte. Het helpt me om scherp te houden aan welk probleem in de wereld ik wil werken. En ik doe dit omdat ik geloof dat er iets moet veranderen. Natuurlijk heb ik momenten van twijfel gehad en heb ik me gerealiseerd dat niet alles maakbaar is. Maar je kunt wel heel veel doen om bewustwording te creëren bij mensen. Dat is nodig om het gesprek met elkaar aan te gaan over de oneerlijke verschillen in de maatschappij. En wat we daaraan kunnen doen met elkaar.

Amsterdam, 15 januari 2018 – De Koeckebackers in De Baarsjes. Joep Langen en Marien Meurs, oprichters. Foto: Mats van Soolingen

In veel bedrijven is eigenlijk helemaal geen ruimte om iemand aan te nemen die niet meteen past in het plaatje. De huidige KPI’s die vastgesteld worden en bijvoorbeeld het kostenefficiënt werken lenen zich dikwijls niet voor een groep mensen die meer tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Want ze vertragen misschien wel het proces en je kunt de manier van werken soms minder standaardiseren. We leven in een tijd waarin het vaak sneller en beter moet en er is weinig ruimte voor extra begeleiding. Maar ik zie echt wel een groeiende bewustwording om als bedrijf inclusief te zijn. Het wordt meegenomen in de strategie en de visie, maar organisaties weten niet altijd hoe je er invulling aan kunt geven.

Lichtpunt creëren

In ons traineeship hebben we een opdracht die ‘het land van’ heet en bestaat uit twee onderdelen: de sense of urgency en de sense of excitement.

In het eerste onderdeel vragen we onze Koeckebackers om de plek waar ze nu zijn te omschrijven. Hierbij geven ze antwoord op vragen als: wat gebeurt er? Wie zijn er? Hoe doen mensen tegen je? Hoe voel je je? Deze opdracht heeft als doel om inzichtelijk te maken welke pijnpunten er zijn en wat ze graag anders zouden willen zien.

In het tweede onderdeel vragen we onze deelnemers hun perspectief te omschrijven. Waar willen ze graag zijn? Hoe zouden ze zich graag willen voelen? Welk gedrag willen ze zelf laten zien of juist niet meer laten zien?

Dit is een opdracht die voor iedereen heel waardevol kan zijn. Het geeft inzicht in waar mensen naartoe willen en welke stappen ze moeten zetten om dit te bereiken. Het is het lichtpunt waar je naartoe wilt werken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat managers hun werknemers daadwerkelijk zien. En dat de mensen zich gezien voelen. Denk met ze mee en wakker dat vlammetje aan. Geef iedereen de kans zich verder te ontwikkelen en creëer dat lichtpuntje. Stuur op openheid en vertrouwen.

Auteur: Stefanie Hounjet