'Blockchain kan logistiek veel tijd en geld besparen'

Blockchain is een term die steeds vaker gebezigd wordt. Ook in de logistiek zou het verschijnsel zijn positieve effecten kunnen hebben met hogere snelheid, meer transparantie en minder fouten per transactie in een supply chain. Blockchain kan tijd en geld besparen. Hoe begin je ermee en wat zijn de valkuilen?

Blockchain is eigenlijk een soort opensource grootboek waarin partijen samen vastleggen hoe transacties verlopen. Velen van jullie zullen het kennen van de toepassing bij bitcoin. Maar er is dus veel meer mogelijk, zoals in de logistieke sector. Dat meent althans Louis de Bruin, Blockchain Leader Europe bij IBM in een interview op Logistiek.nl. ‘Logistieke ketens zijn zeker gebaat bij blockchain. Anders dan bij bitcoin weten ketenpartners met wie ze te maken hebben. Zo kun je sneller en eenvoudiger tot afstemming komen. Dat is waar het bij blockchain om gaat. Afstemming over data uit verschillende databases bij verschillende partijen, maar die actueel beschikbaar komt en ook niet meer kan worden veranderd.’

Voordelen

Blockchain kan zorgen voor minder vertraging, zegt De Bruin. ‘Kijk bijvoorbeeld naar een van de eerste blockchains in de logistiek waarin veel partijen met elkaar handelen. Waar handel plaatsvindt, ontbreken soms handtekeningen. Dat zorgt voor vertraging. Gemiddeld is die vertraging 44 dagen. Door blockchain kan dit verminderd worden naar enkele dagen of zelfs minuten.' Een ander voordeel is transparantie, ziet De Bruin. 'Bij de logistiek is een hele regieloze keten betrokken. Partijen moeten alles daarom meerdere malen checken, de administratie kost nodeloos veel tijd en geld. Bij blockchain is alle info overal beschikbaar. Een foutje wordt sneller gezien.’

Voorzichtiger

Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet de voordelen van Blockchain, zo zegt Juliette van Neerijnen (business development manager Innovatie). Zij is echter iets voorzichtiger dan De Bruin. ‘Blockchain is natuurlijk een baanbrekende technologie en zal mogelijk in een aantal sectoren grote gevolgen kunnen hebben. Als de consument meer inzage vraagt in de herkomst van goederen kan blockchain ook in de logistiek de oplossing zijn.’

Eerste stappen

In de logistiek zijn hier en daar de eerste stappen gezet, zegt Van Neerijnen. ‘Zo heeft Koopman Autotransport zijn autotransporten ondergebracht in een blockchain. De winst voor dat bedrijf zit hem erin dat er per vervoerde auto veel papierwerk nodig is, wat nu in een blockchain is gezet. Ook Albert Heijn heeft een test met blockchain gedraaid voor efficiënt transport, wat resulteerde in een besparing van circa 20 minuten per rit. Maar er zijn nog niet veel voorbeelden van het gebruik van blockchain in de logistiek. Het achterblijven van de ontwikkeling kan te maken hebben met het feit dat veel wat met de blockchain gebeurt, ook opgelost kan worden door internet of things en dat de sector qua ontwikkelingen op het gebied van digitalisering nog niet zo ver is.’

Besparing

Er wordt beweerd dat er wereldwijd miljarden te besparen zijn. CEO van Never Stop Marketing Jeremy Epstein zegt dat systemen in bevoorradingsketens niet onderling communiceren. Hierdoor worden taken dubbel uitgevoerd en duren dingen langer. John Monarch van ShipChain schat dat als blockchain netwerken wereldwijd geïmplementeerd worden, dat een besparing zou kunnen opleveren van 50 miljard dollar. Uiteindelijk zou blockchain zelfs een besparing van 500 miljard dollar op kunnen leveren. Van Neerijnen ziet het zo’n vaart nog niet lopen. ‘Ik geloof dat de logistieke sector veel tijd kan besparen als deze blockchain omarmt. Maar ik zie de uitrol van blockchain in de logistiek, als die al daadwerkelijk van de grond komt, niet op korte termijn gebeuren. Een blockchain verbindt mijns inziens bovendien geen systemen, maar fungeert als database waarin meerdere partijen de keten kunnen bijwerken. Even los van blockchain, kunnen we in de logistiek veel dubbele handelingen voorkomen door samenwerking in de keten en het ‘data delen’ via de cloud of via de koppeling van systemen.’

Iedereen moet willen

Wil je als bedrijf toch blockchain gebruiken, waar moet je dan aan denken? ‘Los van een bepaalde mate van digitalisering moet er in de hele keten overeenstemming zijn om voor blockchain te kiezen; dat wil zeggen dat alle partijen moeten participeren.’

Risico’s

Van Neerijnen ziet als belangrijkste risico van blockchain vooral het juridische aspect. ‘Welk recht wordt toegepast, is er een eigenaar, kies je voor een openbare of gesloten blockchain en wat zijn daar dan de consequenties van?’ Louis de Bruin voegt daar in een artikel op Logistiekprofs.nl nog aan toe: ‘De belangrijkste valkuil is dat je je te vroeg beperkt tot een specifieke technologie. Je moet je blik open houden. Een andere valkuil is dat je in een vroeg stadium toch niet helemaal begrijpt wat blockchain precies is. Mijn advies is: begin klein en snel. En leer van je gemaakte fouten.’

LEES OOK: 10 voordelen van het gebruik van blockchain in de logistiek