9 Trends die de vorm van risicomanagement gaan bepalen

Het digitale tijdperk zorgt voor vooruitgang, maar ook voor risico's. Als controllers deze risico's kunnen aanpakken, kunnen zij bedrijven helpen nog meer waarde uit hun inspanningen te halen. 

Digitale technologiën luiden een nieuw tijdperk in en realiseren transformaties in vrijwel elke industrie. Nu steeds meer organisaties deze technologiën gaan gebruiken, begint dat te bepalen hoe zij waarde creëren, opleveren en weten vast te houden. Maar daar zijn ook risico’s aan verbonden. Als controllers de risico’s die verbonden zijn aan deze technologiën weten te identificeren, begrijpen en aan te pakken, kunnen zij hun bedrijf helpen nog meer waarde uit al hun inspanningen te halen’, aldus Deloitte in een bericht op hun website.
Het kantoor benoemt de 9 trends die bepalend zullen zijn bij risicomanagement rond de digitale transformatie.

De 9 trends

  1. Het managen van de ‘black box’ van kunstmatige intelligentie. Het gebruik van kunstmatige intelligentietechnieken en -oplossingen biedt niet alleen nieuwe toepassingen, maar ook nieuwe risico’s.
  2. De evolutie van governance en controle-modellen voor automatisering. Op operations-niveau wordt verandering op het moment aangedreven door automatisering. Maar al die vragen vervolgens wel op nieuwe, geherdefinieerde governance mechanismes en operational controls.
  3. Bescherming tegen het veranderende cyber securitylandschap. Als al die digitale technologiën hun beloftes willen waarmaken, hebben zij ook een evolutie van de cyber-bescherming nodig. Het is aan de controller om deze te realiseren.
  4. De bestrijding van gevaarlijke misinformatie. De wijd verspreide misinformatie, in staat gesteld door de geavanceerde manipulatie van gereedschappen en online platforms, veroorzaakt een nieuw soort oorlogsvoering: informatie oorlog.
  5. Data risico’s voor waardecreatie. Data heeft een enorme waarde voor organisaties, maar het is ook een uitdaging op het gebied van transparantie, security, juistheid, privacy, maatschappelijke verwachtingen en wettelijke regelgeving.
  6. Versterken van de weerbaarheid van de organisatie in deze tijd van hyper-verbondenheid. Door de weerbaarheid van onderling verbonden systemen te verhogen, heeft een lek minder impact.
  7. Veranderende wet- en regelgeving rond opkomende technologiën. De wetgever loopt altijd achter de ontwikkelingen aan. Daarom is het aan de controller om op tijd te zien welke technologiën het bedrijfsmodel gaan beïnvloeden en op tijd in te grijpen.
  8. Het in staat stellen van het bedrijf zich digitaal te transformeren door het cultuurrisico te managen. Als de doelen van de organisatie niet op een lijn liggen met de doelen van een digitale transformatie, ontstaan cultuurrisico’s.  Dit zal het gedrag en de normen en waarden van de medewerkers beïnvloeden.
  9. Een gevoel van ownership rond digitale verantwoordelijkheid en ethiek. Een onderdeel van elke digitale transformatie is het dragen van verantwoordelijkheid voor het ethisch gebruik van de technologiën.
Het hele onderzoek en de bevindingen staan op de website van Deloitte. Dit artikel verscheen eerder op CMweb.nl