10 voordelen van het gebruik van blockchain in de logistiek

Door veel bedrijven in de logistieke sector wordt al gebruik gemaakt van blockchain. Tien voordelen van blockchain in de logistiek.

Blockchain is een term die je steeds vaker hoort, maar wat is het nu eigenlijk? Wikipedia legt het zo uit: ‘Een blockchain (Nederlands: blokketen) is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank mogelijk zijn, maar kan ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit, waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen.’ De bekendste implementatie van de blockchain is de bitcoin.

Blockchain in de logistiek

Blockchain zal niet alleen de financiële wereld op zijn kop zetten, ook de logistieke bedrijfsvoering van verladers en logistiek dienstverleners zal erdoor veranderen. De talrijke transacties waarmee supply chains te maken hebben gaan sneller, geautomatiseerd en veel minder fout- en fraudegevoelig verlopen dankzij blockchain. Blockchain voorkomt veel onnodige vertraging en opent op die manier nieuwe business modellen. Nu hebben bedrijven in Nederland de kans om voorop te lopen met blockchain, straks worden ze links en rechts ingehaald.

Dit zijn tien voordelen van blockchain in de logistiek:

 1. De geschiedenis van de prestaties kan worden gemonitord
  Zo kunnen prestaties van bezorgers en leveranciers worden ingezien na verloop van tijd. Hierdoor is er een beter inzicht te krijgen in de prestaties zoals het op tijd bezorgen en ophalen van goederen.
 1. Het onderhoudt de geschiedenis van hoogwaardige activa
  Het is absoluut noodzakelijk om een ​​betrouwbaar en nauwkeurig overzicht van de activaweergave te hebben om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de veiligheidsnormen van fabrieksvloer tot levering.
 1. Het verbetert kwaliteitsborging
  Elk geautoriseerd lid dat bij een transactie is betrokken, heeft toegang tot kritieke gegevens om zijn mijlpalen te valideren. Het evalueren van vracht op ophaal- en bezorglocaties vermindert niet-onderbouwde geschillen.
 1. Het verbetert de naleving
  Blockchain en ELD’s (elektronische logging-apparaten) zijn een natuurlijk paar. ELD’s kunnen in realtime een stroom rijgedrag en routegegevens naar een blockchain verzenden. Door deze informatie te koppelen aan verkeersgegevens en weergegevens kunnen vervoerders en verzenders een tool gebruiken om de routering te verbeteren.
 1. Het maakt monitoren Real-time Vrachtcapaciteit mogelijk
  Tijdens het transport kan de beschikbare capaciteit per uur veranderen. Door middel van blockchain-transparantie weet je wanneer en waar capaciteit wordt geopend.
 1. Het verbetert betalingen en prijsprocessen
  Betalingsverwerking en afwikkeling is beveiligd in een blockchain en transactie-informatie is gemakkelijk toegankelijk. Shippers zullen meer gegevens hebben om de tarieven te bepalen.
 1. Het detecteert fraude
  Elke transactie die plaatsvindt in een blockchain is zichtbaar voor iedereen in het netwerk. Niets kan worden verwijderd zonder dat het wordt gedetecteerd. Deze transparantie vermijdt de gebieden waar fraude plaatsvindt, zoals dubbele tussenhandel. Door de gebruikelijke notarisatie en niet-erkenning kunnen verladers veilig de creatie- en modificatietijd van een document of transactie bijhouden, wat de authenticiteit bevestigt.
 1. Het voorkomt diefstal
  Een blockchain kan gedetailleerde informatie en regels bevatten, zoals foto-ID’s en regels voor het ophalen en afleveren van vracht. Deze extra voorzorgsmaatregelen zullen de veiligheid verbeteren en de mogelijkheid van vrachtdiefstal verminderen. Een blockchain maakt ook de veilige overdracht van titels mogelijk voor wat bekend staat als slimme eigenschappen.
 1. Het bewijst Provenance
  Herkomst zorgt ervoor dat elk verzonden goed een digitaal “paspoort” bevat dat zijn authenticiteit bewijst. Deze zogenaamde paspoorten bevatten essentiële gegevens, zoals waar en wanneer het product is vervaardigd en welke stappen het tijdens zijn reis heeft genomen.
 1. Het staat u toe om slimme contracten uit te geven
  Het vermogen om slimme contracten uit te geven, wordt door velen beschouwd als de heilige graal van blockchain-technologie. Slimme contracten zijn enorme tijd- en geldbesparingen. Met slimme contracten kunnen overeenkomsten automatisch worden gevalideerd, ondertekend en afgedwongen door middel van een blockchain-constructie, waardoor de noodzaak van bemiddelaars wordt geëlimineerd en het bedrijf dus tijd en geld bespaart.